دپارتمان تحقیق و توسعه

با توجه به اهمیت علمی بودن روش درمان در مرکز دکتر سلامت ، اقدام به راه اندازی بخش مطالعه و توسعه از سال های پیش در این مرکز نموده ایم تا اطمینان حاصل شود که تمامی روش های درمانی این مرکز بر اساس مطالعات و بررسی های علمی روز دنیا انتخاب و اجرا می شوند همچنین همکاران ما در بخش مطالعه و توسعه اقدام به بروزرسانی رژیم‌های طراحی شده این مرکز می‌کنند تا برنامه های غذایی نیز بر اساس یافته های علمی روز دنیا به مراجعین مرکز ارائه شود. طراحی و فرمول کردن دمنوش های گیاهی دکتر سلامت نیز از دستاوردهای بسیار مهم و کلیدی در بخش مطالعه و توسعه مرکز دکتر سلامت است که پس از انجام مطالعات وسیع و گسترده به فرمول کنونی تولید این دمنوش ها دست یافته ایم.