خدمات پزشکی

ویزیت دیابت و غدد

واحد دیابت و غدد مرکز دکتر سلامت با انجام ویزیت های دوره ای دیابت و تیروئید جهت کنترل و درمان بیماری های غدد، شما را همراهی می کند. همچنین امکان استفاده از خدمات مکمل درمان بیماری های غدد همچون ویزیت تغذیه و تمرین و ورزش درمانی برای کنترل جامع تر و بهتر بیماری در این مرکز فراهم گردیده.

جهت دریافت نوبت و کسب اطلاعات بیشتر با مرکز به شماره 021-91300931 تماس حاصل فرمائید.