در مطلب گذشته با عنوان " کارایی و اثربخشی رژیم های غذایی " مقاله ای با نام pounds lost را به شما ارائه کردیم. هدف این مقاله علمی بررسی تأثیر و کارایی رژیم لاغری بر کاهش وزن است تا بصورت علمی متوجه شویم که کدام رژیم غذایی برای کاهش وزن مناسبتر است. در این مطلب نیز میخواهیم ابعاد دیگری از این مقاله علمی را برای شما بررسی کنیم. هدف این مطلب مشخص کردن تاثیر تفاوت محتوای درشت مغذی ها، بر کاهش وزن است. ما در مرکز مطالعات دکتر سلامت قصد داریم برای شما، تأثیر کربوهیدرات، پروتئین و چربی را بر کاهش وزن مقایسه کنیم. در این مقایسه، همچنین تأثیر این موارد را بر ریسک فاکتور های قلبی و عروقی در حین کاهش وزن بررسی خواهیم کرد.