بطور کلی اضافه وزن در نتیجه ی عدم تناسب بین دریافت غذا، فعالیت بدنی و مصرف انرژی در بدن رخ میدهد. لذا چاقی یک مشکل پیچیده و وابسته به سبک زندگی، محیط و ژنتیک افراد است. عوامل محیطی و ژنتیکی تداخل پیچیده‌ای با بُعد روانشناختی، فرهنگ و اثرات فیزیولوژیک دارند. همچنین چاقی با افزایش مرگ و میر و عوارض بیماری ها مرتبط است.

سازمان بهداشت جهانی، چاقی را یک بیماری مزمن تعریف کرده است و  این بیماری مزمن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به همه گیری تبدیل شده است. با این حال، بهترین استراتژی ها برای کنترل بیماری همه گیر، هنوز مشخص نشده است. چاقی باید به عنوان یک بیماری شناخته شود و بر این اساس درمان شود، زیرا چاقی خطر ابتلا به چندین بیماری دیگر را افزایش می دهد. از طرفی طی مطالعاتی که توسط تیم تحقیق و توسعه مرکز دکتر سلامت صورت گرفته، میزان 5 تا 15 درصد کاهش وزن در افراد چاق، خطرات مرتبط با بیماری های وابسته به چاقی را تا حد چشمگیری کاهش می دهد.