رژیم لاغری سریع یکی از مسائل مهم در طراحی کاهش وزن است. ما در مرکز دکتر سلامت نیز این موضوع را مد نظر قرار میدهیم. اما استفاده از این روش، اصول و نکاتی دارد که عدم توجه به آن، ممکن است فرد تحت درمان را با مشکلاتی روبرو کند. حال قبل از شروع بحث پیرامون رژیم لاغری باید در نظر داشته باشید که کاهش وزن و رسیدن به وزن سلامت و حفظ آن، نیازمند ایجاد تغییر در سبک زندگی و عادات فرد است. عموما تغییر سبک زندگی و ایجاد الگوهای رفتاری جدید کمی زمان بر است. اضافه وزن و چاقی طی مدتی براساس سبک زندگی و ژنتیک و شرایط بالینی افراد اتفاق می افتد و درصورتی که عوامل ایجاد کننده آن ریشه یابی صحیح و کاملا برطرف نشوند، احتمال وقوع مجدد چاقی وجود دارد. اولین مزیتی که برای لاغری سریع به ذهن میرسد، خلاصی از رژیم غذایی در سریعترین حالت ممکن است! شاید این عامل انگیزه ای قوی برای شروع و ادامه روند کاهش وزن و حتی حفظ وزن باشد.