رژیم کتوژنیک یکی از انواع رژیم لاغری میباشد و این روز ها بازار استفاده از این رژیم غذایی بسیار داغ است. افرادی که به دنبال رژیم لاغری سریع هستند، به سراغ این رژیم غذایی میروند. از طرفی دلیل توجه فراوان درمانگران به این رژیم لاغری، پاسخدهی بسیار سریع و کاهش وزن و سایز ناگهانی است که با این رژیم غذایی حاصل میشود. ما در مزکر دکتر سلامت، قصد داریم در این مطلب، ابعاد مختلف رژیم کتوژنیک را برای شما شرح دهیم.