ورزش هوازی هرگونه فعالیتی است که باعث افزایش پمپاژ خون در گروه های عضلانی بزرگ شما می شود. همچنین به عنوان فعالیت قلبی عروقی نیز شناخته می شود. کارشناسان توصیه می کنند حداقل 150 دقیقه ورزش هوازی متوسط ​​یا 75 دقیقه فعالیت شدید در هفته انجام دهید. پیاده روی سریع یا شنا نمونه هایی از فعالیت متوسط ​​است. دویدن یا دوچرخه سواری نمونه هایی از فعالیت های شدید هستند.