امروزه رژیم های غذایی متنوعی در دسترس افراد هست اما مهم است که روش درمان هوشمندانه و اصولی انتخاب شود. اولین و مهم ترین رکن درمان و مدیریت وزن استفاده از رژیم غذایی معتبر و مناسب است. در حال حاضر عده زیادی از افراد چاق از برنامه های کاهش وزن استفاده می کنند، ولی نتایج در بیشتر موارد رضایت بخش نیست و دلیل مهم آن این است که رژیم غذایی مناسب برای کاهش وزن انتخاب نشده است. این روش های غلط مهم ترین چالشی است که افراد چاق با آن روبرو هستند.